• Team Tuning Coaching Zespołów Team coaching

WSPIERAMY TWORZENIE ZESPOŁÓW

WSPIERAMY W ROZWIJANIU POTENCJAŁU ZESPOŁU

WSPIERAMY W ROZWIĄZYWANIU SYTUACJI KRYZYSOWYCH

JAK PRACUJEMY

Pracujemy z realnymi zespołami odnosząc się do rzeczywistych sytuacji. Wspieramy tworzenie zespołów, rozwijanie ich potencjału oraz wspieramy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych

 

STRATEGIA FIRMY

Pracujemy w sposób procesowy zaczynając od pogłębionej analizy wstępnej poprzez bieżącą korektę aż do zmiany nawyków.

Koncentrujemy się na bieżących potrzebach zespołu w efekcie tworząc samodzielny zespół, który potrafi rozwiązywać problemy, szukać kreatywnych rozwiązań i konfrontować się z rzeczywistością.

METODA

Proponowana przez nas formuła polega na wyraźnym rozłożeniu całego procesu pracy z zespołem na trzy oddzielne fazy. Są to:

I. DIAGNOZA

najlepiej w formie pogłębionej i z wykorzystaniem różnych perspektyw (może to być na przykład wywiad, ankieta wyzwań, obserwacje itp.)

II. INTERWENCJA

w zależności od wyników wcześniejszego etapu, oraz deklarowanych potrzeb dysponujemy wieloma sposobami pracy z zespołem (team coaching, szkolenie, mentoring, coaching indywidualny itp.)

III. WDROŻENIE

często najistotniejszy moment w całym procesie, ponieważ wtedy zespół zderza się wpływem systemu, który może mieć duży wpływ na powrót do starych schematów działań (plan, oraz wsparcie w implementacji)
Każda z faz jest procesem rozłożonym w czasie i niezbędnym w całym procesie. Eliminacja któregoś z elementów może postawić pod znakiem zapytania efektywność całego procesu zmiany.

ARTYKUŁY

Rafał Nykiel

tel. 502 43 83 94

rnykiel@teamcoaching.pl

kontakt@teamtuning.pl

Anna Malagowska

tel. 604 43 69 46

poczta@aniamalagowska.pl

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU